• Trygg topptur: Oppstigningen går i terreng under 30 grader, bortsett fra et parti helt i toppen. 
  • Læringspunkt: Terrengvurdering. Unngå terreng over 30 grader og vurder hva som er skavel og hva som er trygg grunn.
  • Fare: Skavel både på nordsida og på østsida i toppområdet.