Ned: Den vanligste nedkjøringen følger samme vei som oppstigningen. Det er viktig å holde ryggen tilbake mot Urbakken, kjører du direkte østover fra toppen blir det svært bratt.

  • Trygg topptur: Lang, klassisk skitur som kan gås i terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Finn tryggeste vei og gjenkjenn skredterreng i et bratt og spektakulært fjellområde. 
  • Fare: Mulige utløpsområder i første del av oppstigninga. Skavl på toppunktet, vanskelig å orientere i dårlig vær.