Lengd: 6 km frå garden. 4 km frå enden av setrevegen.

Stigning: 1050 meter frå garden. 950 meter frå enden av setrevegen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.