Opp: Følg seterveien et stykke innover, før du tar av nordover gjennom åpen løvskog i slakke bakker til du når sørøstryggen. Vær oppmerksom på en bratt kneik med potensielt skredterreng langs denne ryggen, som du følger hele veien til du når topp-platået. Platået strekker seg enda en kilometer nordover mot toppvarden. Hold deg hele veien nær midten av platået, slik at du ikke havner utfor en av de bratte veggene i vest eller øst. 

Ned: Velg samme vei ned igjen i slakt og etter hvert kupert terreng.