Samstundes kan ein køyre bil høgt opp under fjella langs dei bratte og spektakulære vegane i området. Vi tilrår derfor at ein tek desse toppturane seint på våren.