Lengd: 4 km.

Stigning: 900 meter. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. Ved hard snø treng ein stegjarn og/eller isøks opp den lange renna til topps.