Her skildrar vi turar til to fjell som du også kan nå frå Ørskogfjellet, men då frå startpunkt lågare nede.