Lengd: 7 km frå Grandesætra.

Stigning: 1300 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.