Lengd: 8 km frå Viddal. 5 km frå Viddalsætra. 

Stigning: 1500 meter frå Viddal. 1100 meter frå Viddalsætra. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.