Dei aller første skiturane opp Ytstenesdalen og Årsnesbreen gjorde vi på midten av 1990-talet og godt inn på 2000-talet hadde vi fjellet heilt for oss sjølve. På flotte vårdagar kan det no vere eit hundretals skiløparar på toppen i løpet av éin dag. Dette illustrerer den veldig aukande interessa for toppturar dei siste 10-15 åra.

Lengd: 3 km om ein går rett opp Årsnesbreen. 4 km om ein går via Ytstenesdalen.

Stigning: 1400 meter frå skredvernet.