Opp: Kjør opp veien i Årsetdalen og videre på seterveien til Busetsætra, dersom den er åpen. Gå slakt innover Skorgedalen et stykke forbi Øyasætra, før du tar av vestover forbi Heivatnet, der du peiler deg inn på skaret under Levandehornet. Følg deretter ryggen til topps. Det er en parti som er 35 grader nær toppen.  

Ned: Følg samme rute ned igjen.