Legg gjerne turen til Langhornet dersom du kjem litt seint i gong ein vårdag og Skårasalen på andre sida av dalen allereie er overbefolka.

Lengd: 8 km frå Kvistad. 3 km frå Kvistadsætra. 

Stigning: 1100 meter frå Kvistad. 700 meter frå Kvistadsætra.