Lengd: 6 km frå toppstasjonen. 7 km frå botnstasjonen.

Stigning: 450 meter frå toppstasjonen. 1000 meter frå botnstasjonen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.