Opp: Fra bunnstasjonen i skisenteret skrår du oppover til venstre for heistraseen i slakt terreng, til du kommer opp på platået ved Dammane. Følg platået vestover forbi Dammane og ta inn på ryggen som leder deg opp mot toppen via en fortopp. Husk å holde ut mot vest det siste stykket, siden det er brattere og ofte hardt og vindpåvirket på sørøstsiden opp mot toppen. 

Ned: Følg samme vei tilbake og få fin-fin nedkjøring i variert terreng. Som alternativ kan du kjøre ned i Guridalen og følge denne nord for Lisjenibba før du runder denne og skrår tilbake til skianlegget. I denne dalen er det ofte god snø.