Typisk for området er at fjella er relativt lett tilgjengelege gjennom heile vinteren, då ein kjem tett på dei både frå hovudvegar og frå den heilårsopne vegen over Standaleidet.

Toppturar med utgangspunkt i Standaleidet

På båe sider av Standaleidet finn ein ei lang rekkje flotte skifjell, med både moderate og ekstreme nedkøyringsalternativ. Samstundes byr dette området på fleire ulike overnattingstilbod for tilreisande, med Standalhytta som den mest legendariske for fjellfolk, eigd av Aalesund skiklubb (Aask). For å kome hit følgjer ein veg 655 frå Ørsta sentrum i retning Sæbø. Etter om lag 4 km kjem ein til Høgebrua. Køyr ikkje over brua, men køyr rett fram i om lag 7 km i retning Follestaddalen og Kolåsen. Frå Kolåsen følgjer ein vinteropen grusveg i om lag 4 km opp til Standaleidet. Frå Ålesund tek ein ferja Solavågen–Festøya. Følg vegen sørover på vestsida av Hjørundfjorden til Standal. Ta her opp grusveg som etter kvart slyngjer seg opp til Standaleidet.

Hjørundfjordområdet

Kjerneområdet for Sunnmørsalpane finn ein på kvar side av den langstrekte og vidgjetne Hjørundfjorden, på vestsida av fjorden har ein Kolåshalvøya og på austsida Rånahalvøya. Her er topografien prega av eit typisk alpint landskap. På tvers av fjorden finn ein dalar og hengedalar under dei majestetiske fjelltoppane som stuper 1000-1600 meter ned i fjøresteinane. Dei finaste skiturane er lokaliserte kring Ørsta sentrum, Standalhytta, Patchellhytta og Molladalen. Tidleg på vinteren er det fjella like ovanfor Ørsta som er dei mest populære skifjella. Her finst det toppar og nedkøyringsalternativ for ein kvar smak og på alle nivå berre eit par timars gange frå bilen. Litt seinare på vinteren er det området ved Standalhytta som er mest populært, med skiturar i flotte omgivnader til toppar som Kolåstinden, Sætretindane, Standalhornet og mange fleire. Patchellhytta ovanfor Hotel Union på Øye er utgangspunkt for dei våtaste draumar ein skikøyrar kan drøyme: Slogen, Smørskredtindane og Brekketindane. Det same kan seiast om Molladalen, med ultraklassikaren Randers’ Topp som det absolutte høgdepunktet. Vi har valt å skildre flest turar frå dette området – både fordi vi meiner dette er det mest spennande fjellområdet i Sunnmørsalpane, og fordi det er dette området vi kjenner best sjølve.