Typisk for området er at fjella er relativt lett tilgjengelege gjennom heile vinteren, då ein kjem tett på dei både frå hovudvegar og frå den heilårsopne vegen over Standaleidet.