Lengd: 5 km frå Ner-Frøland. 4 km fra Heimsætra.

Stigning: 1200 meter frå Ner-Frøland. 1050 meter frå Heimsætra.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre dei siste hundre høgde- metrane frå Himmelporten og opp renna/ryggen mot toppen.