Lengd: 5 km frå Finnes. 3 km frå inngangen til Bakkedalen.

Stigning: 1400 meter frå Finnes. 1100 meter frå inngangen til Bakkedalen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.