Dersom ein berre har ein bil, kan ein gå opp på ski frå der ein måtte ønskje å starte og avslutte turen.

Lengd: Kjem an på kvar ein startar frå!

Stigning: Kjem an på kvar ein startar frå!