Lengd: 7 km.

Stigning: 1400 meter.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede. Ved hard snø vil ein trenge stegjarn og/eller isøks for å klatre dei siste hundre høgdemetrane frå fortoppen til hovudtoppen.