Lengd: 3 km frå toppstasjonen. 4 km frå botnstasjonen.

Stigning: 550 meter frå toppstasjonen. 950 meter frå botnstasjonen.

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.