• Trygg topptur: Ved å følge anbefalt rute kan du holde deg utenom skredterreng, med unntak av et kort parti ved Gygraklovet. 
  • Læringspunkt: Gjenkjennelse av terrengfeller. 
  • Fare: Noen terrengfeller og utløpsområder. Bratt område ved Gygraklovet.