FRIFLYT.NO

Turbeskrivelse Blægja

Blægja ligg omkransa av Dalsfjorden og Førdefjorden, og er toppturen der du verkeleg får ”fjord-til-fjell”-kjensla. Nærleiken til kysten gir i tillegg ei fantastisk utsikt over øyriket lengst vest i fjordfylket, der du kan sjå både Svanøya og Kinn i horisonten.

Bøker
  FAKTA
  • Hovedområde: Sunnfjord
  • Underområde: Dalsfjorden og Førdefjorden
  • Toppunkt: 1304
  • Høydemeter: 1280
  • Faremomenter: Toppskavlen kan vere vanskeleg å passere. Er det mykje snø kan varden oppe på platået vere nedsnødd, og du må vere forsiktig. Ikkje gå for langt utpå kanten der det er store overhengande skavlar.
  • Himmelretning: Sørvest og nordvest
  • Bratteste punkt: 30-36 grader (1100-1200 moh.), 30-34 grader (780-840 moh.)
  • Startsted: Like før Rørvika
  • Tid opp/ned: 5-10 timar
  • Beste sesong: Januar – mai
  • Ekstra utstyr: Stegjern og isøks

  I desse kulissane kan du finne mange fotomotiv på dei 1300 høgdemetrane du har framfor deg, både på oppturen og nedkøyringa. Vel du ruta ned Rørvikenipa, får du kjensla av å sette skituppane rett i fjorden når set utfor kanten. 

  Tilkomst/parkering: Frå Førde køyrer du fv609 mot Askvoll fram til Rørvika. Like før Rørvika står det ei infotavle, her er det plass til å parkere. Stien mot Blægja startar om lag 100 meter vest for infotavla. 

  1.1.1 Opp via Nipevatn Utfordrande, E2, GV

  Denne turen er mest vanleg å gå litt utpå sesongen, når snøgrensa her ute ligg på 400-500 moh., slik at den bratte stien i starten opp gjennom skogen er bar. Frå Rørvika følgjer du den merka sommarstien som passerer like vest for Hengenipa. Herifrå går du i sørvestleg retning, forbi ei hytte som ligg på 600 moh., og rundar Rørvikenipa ved å følgje dalføret og elva fram til Nipevatnet, som du passerer langs nordsida. Etter Nipevatnet, svingar du meir austover og tek til på den bratte oppstigninga mot toppen.

  Nedkøyring: Denne oppstigninga er òg den mest vanlege nedkøyringa mot Rørvika.

  • Tid: Lang 5-10 timar
  • Start høgde: 30 moh.
  • Sesong: Januar – mai
  • Himmelretning: Sørvest og nordvest
  • Stigning: 1280 m
  • Terrengformasjon: Dal
  • Brattaste punkt: 30-36 grader (1100-1200 moh.),  30-34 grader (780-840 moh.)
  • Utstyr: Stegjern og isøks
  • Farar: Toppskavlen kan vere vanskeleg å passere. Er det mykje snø kan varden oppe på platået vere nedsnødd, og du må vere forsiktig. Ikkje gå for langt utpå kanten der det er store overhengande skavlar.
  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 grader vedvarande flankar eller med korte parti over 30 grader. Terrengformer og skog kan påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Terrenget har nokre brattare parti der du kan skli etter fall. Steinar, hamrar eller tett skog kan også utgjere risiko. Om snøen er hard kan du under oppstigninga måtte bruke skarejarn, eller måtte gå på skoa. Utgliding eller fall kan ved nokre tilhøve utgjere betydeleg risiko.

  1.1.2 Ned via Rørvikenipa Komplekst, E3, V

  Ned Rørvikenipa er ei meir utfordrande nedkøyring. Frå toppen av Blægja følgjer du sporet tilbake der du kom over kanten på topp-platået, og køyrer ned første bratthenget. Herifrå går du litt opp og ned vestover langs ryggen til Rørvikenipa. Ytst på Rørvikenipa køyrer du ned den bratte nordvende fronten på Rørvikenipa. Her får du kjensla av å køyre rett i fjorden! På ca. 900 moh. når terrenget blir litt slakare rundar du mot vest, og køyrer vidare i nordvestleg retning mot hytta du gjekk forbi på veg opp. Herifrå følgjer du same rute ned att som du kom opp.

  • Sesong: Januar - mai
  • Himmelretning: Nord og nordvest
  • Fall: 1280 høgdemeter
  • Terrengformasjon: Side
  • Brattaste punkt: 34-42 grader (1200-900 moh.),  38-42 grader (960-920 moh.)
  • Tips: Du bør runde mot vest på 900 moh. sjølv om terrenget ser fint ut eit stykke til nedover.
  • Utstyr: Stegjern og isøks
  • Farar: Toppskavlen kan vere vanskeleg å passere.
  • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 grader flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 grader. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan påverke grada. Utgliding er sannsynleg. Terrenget har bratte parti der fall eller utgliding mest truleg vil føre til ein lang rutsjetur med alvorlege skadar. For å stå på ski i slikt terreng må du med god margin kunne meistre å stå på ski i så bratt terreng på dei fleste underlag. Du vil ofte måtte bruke stegjern og isøks under oppstigninga.
  Kart over Dalsfjorden og Førdefjorden med inntegnet rute. Frå Toppturar i Sunnfjord
  Kart over Dalsfjorden og Førdefjorden med inntegnet rute. Frå Toppturar i Sunnfjord
  Foto: Brit Siv Fimland
  Foto: Brit Siv Fimland
  FRIFLYT.NO
  +
  Turområde

  Dalsfjorden og Førdefjorden

  Fjellpartiet mellom Dalsfjorden og Førdefjorden har toppturar som skil seg frå dei fleste andre turane
  Les mer
  Allerede abonnent? Logg inn her

  Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

  Fri Flyt skriver om heis- og toppturbaserte skiopplevelser som vil inspirere deg til egne turer. Vi gjør grundige tester som gjør at du velger riktigere utstyr. Vi møter skikjørere som lever for livet på snøen – slik som deg.

  Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
  Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
  Salg og marked: Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
  Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå