Han opplevde ruta om sommaren, og uttrykte at «I lang tid gikk vi på den brede rygg av disse imponerende høyder, og så fire, fem tusen fot ned på det blågrønne vann i denne trolske arm av Jølstravann» (Slingsby, 2004, s 163). Vi kan garantere at du får same sterke oppleving når fjellryggen er kledd i kong vinter si kvite praktdrakt. Medan Slingsby måtte gå ned att kan du velje i eit vidt spekter av nedfartar frå «den brede rygg», som med sine «imponerende høyder» er ei breispektra skattekiste frå tidleg vinter til langt ut på våren.  Kanskje du vel kunststykket å køyre gjelet i Nikolai Astrup sin «Kollen»? 

Tilkomst/parkering: Frå Skei følgjer du E39 og tek av der det er skilta mot Fossheim. Tidleg på sesongen finn du parkering ved Fossheim kraftverk. På våren kan du mot avgift køyre opp skogsvegen til Fossheimsdalen. 

Følg skogsvegen frå Fossheim og ta av mot høgre når du kjem opp på siste rette strekninga før demningen. Du går vidare i småkupert terreng i sørvestleg retning mot ryggen mellom 702 moh. og 909 moh. Følg ryggen sørover via Løkjabottsegga til toppen av Skafonnfjellet.