Eit topptureldorado med talrike ­valmoglegheiter for både oppstigningar og ­nedkøyringar, i ulike vanskegrader frå begge dalføra. Dei andre turane i området er gode val for dei som er ute etter litt kortare eller familievenlege toppturar. Turane i Angedalen er alle nær Førde sentrum, og her kan du oppleve kortreist skiglede til alle døgnets tider når laussnøen lavar ned.

Vêr, snø og sesong: Inst i begge dalføra ligg det ­vanlegvis rikeleg med snø heile sesongen, som ­strekker seg frå desember til mai. 

Kart: To kart i Norge-serien dekkjer dette området, Førde 1:50.000 og Ålfotbreen 1:50.000.

Vegen hit: Frå Førde følgjer du rv5 til Naustdal. For å komme til Angedalen følgjer du fv481 (Angedalsvegen) mot Angedalen. 

Overnatting: I Førde er det to hotell, pensjonat  og campingplass. Det er hytteutleige i Naustdal. 

Butikkar, restaurantar og kafear: I Førde er det rikeleg med butikkar og handelssenter der ein kan kjøpe det meste. Her er òg fleire sportsforretningar. Her er fleire kafear og restaurantar. I Naustdal er det matbutikkar og bensinstasjon. 

Meir informasjon: Visit Sunnfjord (www.sognefjord.no/sunnfjord)

Fjellføring og kurs: Tilfjells AS (www.tilfjellsas.no)