Dei fleste la nok turane sine opp til stølane og i dalføra i nærleiken av gardane sine, medan ungane hadde skileik og laga seg hoppbakkar på bøane. Sjølv om både utstyret og klede ofte var enkelt og spartansk, la likevel dei ivrigaste skiløparane ut på lange turar i høgfjellet. Terrenget  kunne vere både bratt og utfordrande, og bratte sider vart køyrde med heilt enkle treski, provisoriske bindingar og beksaumarar. Det fortel oss at mange må ha vore svært dugande skiløparar!