• Trygg topptur: Du kan gå i slakt terreng hele veien og får fin skikjøring ned igjen. 
  • Læringspunkt: Gjenkjennelse av terrengfeller og skredterreng. 
  • Fare: Hvis du velger å oppsøke det bratte terrenget rundt Omnråa sør for toppen må du ta hensyn til både eksponert terreng og skredfare.