Trollheimen forbinder Sunndalen m  ed fjellbygda Oppdal. Her er snømengdene mindre, høydemeterne færre og fjellene runde og skivennlige. Mange av turene ligger vest for bygda, i områder som ofte får mer snø enn alpinanlegget. Til sammen gir dette et område som har alle muligheter for den som vil utforske toppturer på egen- hånd.

Kjente turer og fjell: Kongskrona, Ryssdalsnebba, Grøvelnebba, Litlskjorta, Storhaugen, Okla og Gjerdhøa i Storlidalen.

Terreng: Fjellsidene ned mot Sunndalsfjorden er bratte og massive. Noen steder går det an å kjøre på ski helt fra 1800 meter og ned på havnivå. For skientusiaster byr dette området på mye krevende terreng, og man må lete for å finne de ukompliserte turene. Bygda Oppdal ligger 600 meter over havet, og fjellene går opp til 1500 meters høyde. Også her er det nok av skredterreng, men det er relativt greit å finne enkle turer.

Vær: Sunndalsfjella har vestlandsklima, men ikke like mye nedbør som fjellstrøkene lengre sør på Vestlandet. Nordvestlig vindretning er den sikreste indikasjonen på snø. Høyden over havet gjør at Oppdal har et forholdsvis kaldt klima, beliggenheten i innlandet gjør at området er skjermet for mange nedbørssystemer. Snø kommer som regel på nordvestlig vindretning og nesten alltid i kombinasjon med vind.

Snødekke: De store høydeforskjellene i Sunndalsfjella, gjør at du ofte kan oppleve alle typer snø på samme tur, inkludert gammelt og nytt snødekke. Snøen er svært ofte vindpåvirket. Det samme gjelder i Oppdal. Skredproblem de siste årene har vært mye relatert til lag med nedføyket løs nysnø og dårlige bindinger i fokksnøen.

Skredhistorikk: Sunndalsfjella hadde vært forskånet fra alvorlige skredulykker inntil påsken 2013, da et snøskred i Kannsdalen ved Øksendalen tok livet av fire personer. Det var dårlig vær og en god del nysnø da ulykken skjedde. I Oppdal har det vært flere skredhendelser i forbindelse med heisbasert frikjøring, men uten dødsfall eller alvorlige skader.

Snøvarsel: Regionalt snøvarsel for Trollheimen (varsom.no)

Guidefirmaer: Fjellsentralen.

Bøker: Toppturer i Norge (Fri Flyt (2014), Toppturer i Sunndalen av  Erlend Aarflot og Frode Nerland (Kakanchik 2011), 101 skiturer på Nordvestlandet av Dina Gaupseth, Geir Hafskjær og Håvard Johansen (Kom Forlag 2009).

Skianlegg: Oppdal har alle muligheter. Børsetlia ved Ålvundeid er det lokale alternativet i Sunndalen.

Overnattingssteder: Philipshaugen Lodge (Øksendalen), Trædalsbakken. Bortistu i Storlidalen.

Skibutikker: Sportsbutikken Vertical Playground (VPG) er en av landets fremste. Også de andre sportsbutikkene i bygda har toppturutstyr – i likhet med G-sport på Sunndalsøra.