Opp: Følg Storbekken nordover gjennom bjørkeskogen nordover fra Storli. Etter hvert dreier du nordvestover, slik at du kommer opp på ryggen som du følger videre nordover. Når du får den bratte sørøstveggen av Storbekkhøa mot deg, dreier du igjen vestover og følger det slake terrenget i en halvsirkel til toppen av Storbekkhøa. 

Ned: Tryggeste rute følger samme vei ned. Det er muligheter for brattere kjøring ned mot Storbekkdalen, men dette kan være skredfarlig terreng.