• Trygg topptur: Hele ruta går i terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Følg slakeste terreng i en bred side. 
  • Fare: Følg ruta, ikke andres spor. Her er det flere skredutsatte nedkjøringsalternativer.