Ned: Følg samme rute som opp for å holde deg i trygt terreng.

  • Trygg topptur: Terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Ferdsel på bre. Hold god avstand til sprekker. 
  • Fare: Bresprekker. Du må ferdes med varsmhet det siste strekket mot toppen.