• Trygg topptur: Hele ruta kan går i terreng under 30 grader. 
  • Læringpunkt: Terrengvurdering
  • Fare: Noen små bratte heng mellom Blånibbene og Gulkoppen, riktig veivalg unngår disse.