• Trygg topptur: Hele turen går i terreng under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Gjenkjenne skredterreng og terrengfeller. 
  • Fare: Bratt terreng under toppen av Glitregga.