Men vær oppmerksom på at det kan være sprekker i det siste partiet på vei mot toppen. 

Opp: Parker ved innkjøringen til Oppljostunellen og gå nordover langs kraftlinja innover i dalen. Sent i sesongen er det viktig starte på vestsiden av elva. Rundt 900 moh. dreier du vestover og sikter på ryggen 1500 moh. Vel oppe på ryggen går du sørover mot toppen av Sætreskarsfjellet. Pass på mulige bresprekker i toppartiet. 

Ned: Følg samme rute som opp for å holde deg i trygt terreng.