Opp: Gå nordvestover gjennom det slake skogsterrenget fra Tonningssætra og forbi Holesætra. Her blir terrenget litt brattere, og du følger samme retning opp mot Blånibbene på rundt 1000 moh. Herfra dreier du østover med god avstand til et bratt heng til du kommer opp på ryggen som fører nordvestover til toppen av Gulkoppen. 

Ned: Følg samme rute ned. Vær oppmerksom på det bratte terrenget mellom Blånibbene og Gulkoppen.