Opp: Fra parkeringen ved Randabygd idrettsanlegg (400 moh.) følger du grusvei et stykke nordøstover, for så å svinge mer nord/nordvest på venstre (vest) side av Djupegrova. Her går du gjennom et brattere område, før du kommer i slakere terreng og går nordøstover i retning et markert steinete skar. Fra skaret dreier du østover mot toppen av Glitregga. 

Ned: Velg sporet ned med utgangspunkt i oppstigningen.