Opp: Fra Bergset følger du østsiden av Bergsetelva nordover over jorder og åpninger i skogen. Det starter med slakt terreng, men blir litt brattere når du har passert Bergsetstøylen. Følg en bred ryggformasjon mot toppen. 

Ned: Øst for sporet du gikk opp kan du velge linje, her er alt terrenget under 30 grader og snøen kan ligge godt beskyttet i forsenkninger i terrenget.