Dette er en flott og lett tilgjengelig populær skibestigningstur som gir vidstrakt utsikt mot Lyngenhalvøyas alpine nordlige fjellverden. 

6.4.1: Første del av turen går gjennom glissen skog så det er greit å legge spor. Legg ruta langs nordsiden av elva oppover Bjørndalen. Husk av elvedaler kan være terrengfeller. Vel oppe i botnen dreier du så mot sør, følger noen ryggformasjoner og tar deg opp på Flatfjellet. Vær litt nøye med sporvalget akkurat i overgangen opp på flata. Her kan det legge seg opp mye snø/skavl og brattheten er rundt 30 grader i kort parti. Her er det blitt løst ut skred. Hold gjerne godt mot høyre for unngå det bratteste partiet. Oppe på flata er bare å spore videre oppover til toppunktet. Mellom 740-880 moh. er det 30-35 grader. Vær også obs på at den kan være en del oppstikkende stein i topphenget. Obs for skavl på toppen.

Ned: Nedkjøringen foregår i samme trasé som oppstigningen med variasjoner.