Vivakulen og dammen frå aust. / Toppturar i Sogn.
Vivakulen og dammen frå aust. / Toppturar i Sogn.
FRIFLYT.NO

Turbeskrivelse Vivakulen

Vivakulen er ein bredekt kul heilt i enden av dalen, vest for dammen på Styggevatnet. Høgt, brenært og mykje nordvende skibakkar i tillegg til mangel på anmarsj gjer Vivakulen flott.

Bøker
  FAKTA
  • Hovedområde: Sogn
  • Underområde: Jostedalen
  • Toppunkt: 1696
  • Høydemeter: 550
  • Faremomenter: Skred, bresprekker mot nordaust under toppunktet, utgliding.
  • Himmelretning: NA, N
  • Bratteste punkt: 35–40 grader
  • Tid opp/ned: 2–4 timar
  • Beste sesong: Juni–juli, eventuelt oktober for tidleg tur

  Skal ein verkeleg få maks ut av dette fjellet, bør ein gå heilt opp på varden og sjå utsikten mot Austdalsbreen, ein av dei få breane i Fastlands-Noreg som kalvar ut i eit vatn. Breen som ein går over på dei turane som er beskrive her er temmeleg sprekkfri og trygg. Denne turen er aktuell allereie når ein kan køyre til Viva omlag 900 moh, då inneber det noko anmarsj opp vegen og frå snøfelt til snøfelt før ein kjem til dammen. Demninga er den største instalasjonen, og inngrepet i Breheimen-utbygginga på 80-talet.

  Normalveg E1, GV

  Turen startar ved foten av dammen og går opp vestover. Gå rett opp dei skredtrygge sommarsnøbakkane, eller traverser inn i dei nordlege sidene av Vivakulen for meir og betre snø. Sjekk kvar du vil køyre ned på denne måten. Nord og aust for 1600-meterskota er det store sprekker, hald inne på flatene mot toppen der det er sprekkfritt, opp til toppen og flott utsikt. Frå kulen køyrer ein same vegen ned eller slepper seg ned lengre nord, 17.1, enn ein gjekk opp. Her er det nokre bresprekker høgt oppe.  

  • Lengd: 2–4 timar 
  • Tid: Juni–juli, eventuelt oktober for tidleg tur
  • Stigning: 550 høgdemeter
  • Himmelretning: NA, N
  • Brattaste punkt: 35–40 grader (1320–1400 moh)
  • Farar: Skred, bresprekker mot nordaust under toppunktet, utgliding.
  • Tips: Icetroll køyrer båt over Styggevatnet og kan leigast til å skysse ein inn vatnet til fine linjer som går frå Austdalsnuten lengre vest.
  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

  17.2 Vivarenna E2, V

  Renna ser ein mot vest medan ein køyrer bil oppover Fetbakkane mot Styggevassdammen. Frå brekul til renne til sommarleg lyng, denne renna er ein superklassikar på sommarsnø i Jostedalen. Bratte sidevegger i eit par hundre høgdemeter gjev rennekjensla. Både den lette anmarsjen rundt på nordsida med feller eller skia på sekken er skredtrygge alternativ på sommarsnø.

  Turen startar ved foten av dammen og går opp vestover som ruta til Vivakulen. Ein finn renna greitt ved på å følgje dreneringslaupet som går austover rett nord for topp 1576, gå heilt opp på 1576 for finast nedkøyring. Renna er austvend, så sola kjem grytidleg her. Når snøsmeltinga er i gang for fullt går snøen kjapt nedst i renna, sjå på tilhøva frå vegen og vurder eventuelt nordsida på Vivakulen eller Sprongdalseggi som held lengre snømessig. Open konveks skibakke som gradvis bratnar ned mot 1500 moh, inngangen på renna er bratt, 45 grader pluss i 20 høgdemeter. Når ein kjem ut av den tronge delen av renna følgj med på snøen då den er meir eksponert for sol her, roten snø som dekker ur er ein dårleg kombinasjon i stor fart. På om lag 1100 moh er ein sidebratt strupe, 40 grader.

  • Lengd: 2–4 timer
  • Når: Mai–juli
  • Lengd nedkøyring: Omlag 550 høgdemeter
  • Himmelretning: A
  • Brattaste punkt: 35 grader i snitt, 45 graders punkt x 2
  • Farar: Stein i snøen, utgliding, terrengfelle.
  • Tips: Om du parkerer ved vegen er det sjølvsagt best å gå opp renna. Om ein parkerer ved dammen kan ein skrå ut av renna mot bilen. Ta ei tur i renna fyrst, så ein tur på Sprongdalseggi etterpå for om lag 1000 høgdemeter.
  • Vanskegrad: Vanskeleg. 30 – 35 gradar flankar, vedvarande eller med korte parti på 35 – 40 gradar. Terrengformer, hamrar/klipper, smale parti, skog og breterreng kan ha påverka grada. Utgliding er sannsynleg. Terrenget har nokre brattare parti kor ein kan skli etter fall. Det kan også være stein, hamrar eller tett skog som kan utgjere ein risiko. Om snøen er hard kan oppturen krevje skarejarn eller at ein går på skoa. Utgliding eller fall kan ved nokre tilhøve utgjere ein betydeleg risiko.
  Oversiktskart over Jostedalen. Frå Toppturar i Sogn.
  Oversiktskart over Jostedalen. Frå Toppturar i Sogn.
  På toppen av Vivakulen. Austdalsbreen og Rundeggi bak. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
  På toppen av Vivakulen. Austdalsbreen og Rundeggi bak. Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
  FRIFLYT.NO
  +
  Vivakulen med Austdalsbreen bak der den kalvar ut i Styggevatnet. I september på nysnø! Foto: Bjørnar Bjørhusdal. / Toppturar i Sogn.
  Turområde

  Styggevatnet

  Etter kvart som våren og sommaren kjem trekkjer ein opp fjellvegane i Jostedalen for å
  Les mer
  Allerede abonnent? Logg inn her

  Bestill abonnement og få tilgang til artikkelen.

  Fri Flyt skriver om heis- og toppturbaserte skiopplevelser som vil inspirere deg til egne turer. Vi gjør grundige tester som gjør at du velger riktigere utstyr. Vi møter skikjørere som lever for livet på snøen – slik som deg.

  Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
  Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Henning Reinton | Nettredaktør: Tore Meirik
  Salg og marked: Salgssjef Fri Flyt AS: Alexander Hagen | Salgskonsulent: Magnus Utkilen | Prosjektleder: Lisa Kvålshaugen Bjærum
  Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt | Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå