• Trygg topptur: Fin skikjøring i terreng under 30 grader.
  • Læringspunkt: Gjenkjenn skredterreng.
  • Fare: Mulig å gå seg inn i brattere småheng.