Ned: Samme som opp.

  • Trygg topptur: Her får du testet å være på litt lengre turer, utsikt og mulighet for mye sol tidlig på vinteren.
  • Læringspunkt: Fin-navigere deg opp slik at du unngår terreng brattere enn 30 grader. Hvordan sola tar på snøen på våren. 
  • Fare: Området fra Grøssete og opp. Styr unna terrengfeller og heng der det kan være bratt nok til at det går skred. Unngå utløpsområder.