• Trygg topptur: Åpent terreng med helning under 30 grader. 
  • Læringspunkt: Passe på utløpsområder. 
  • Fare: Enkelte småheng og mulige utløpsområder.