• Trygg topptur: Fjordutsikten veier opp for at dette ikke er den lengste og mest spektakulære nedkjøringen. 
  • Læringspunkt: Følg rygg, vær trygg. 
  • Fare: Pass opp for et par bratte punkt opp den siste ryggen.