Ned: Langs ruta du gikk opp er det mange mulige linjer. Vær oppmerksom på at en del veivalg kan føre deg ut i terreng som er brattere enn 30 grader. Beregn litt tid for å gå ut igjen dalen.

  • Trygg topptur: Ved riktig veivalg går hele ruta i terreng som er under 30 grader bratt. 
  • Læringpunkt: Hvordan vind og sol omdanner snøen. 
  • Fare: Unøyaktig veivalg kan føre deg ut i skredterreng. Utløpssone opp fra Vigdalsstølen.