• Trygg topptur: Fin intro til topptur ved skianlegg. 
  • Læringspunkt: Veivalg. 
  • Fare: Skredterreng flere steder dersom du ikke følger den anbefalte ruta