Det ein traktorveg som går frå Nerestad og opp mot stølen Spe. 

Parkering: Frå Sogndal sentrum følgje ein riksvegen 5 til Hodlekve. Ta avkøyring rett etter Hodlekve Skisenter som er skilta til Kleiv. Vis omsyn når ein parkerar og bruk dei merka parkeringsplassane på turkartet. Frå Fjærland følgje ein riksveg 5 til avkøyringa mot Anestølen/Selseng. Følg Dalavegen nedover til dei merka parkeringane på turkartet. Ta omsyn til hytteeigarane og private parkeringsplassar. 

25.1 Opptur