Her får du en direkte oppstigning i terreng som er under 30 grader. 

Opp: Du går direkte sørvestover mot toppen. Gå slik at du følger de slakeste terrengformasjonene. 

Ned: Du kan enten følge samme vei tilbake eller legge linja mer østlig mot Sandalsstøylen.