Opp: Følg vegen opp til Myklebuststøylen i Dvergsdalen. Følg en ryggformasjon sørvestover til Olahansen 1162 moh. Fjellryggen er utsatt for vær og vind og godt synlig fra start. For å komme til det høyeste punktet Ola Hansfjellet følger du terrenget i en bue sørover til du når toppen 1215 meter over havet, og med utsikt mot Grovabreen, Jostedalsbreen og Jøstravatnet. 

Ned: Den tryggeste veien ned følger i grove trekke ruta opp. Men Ola Hans-fjellet byr på flere mulige linjer. Et populært alternativ er å følge skålformasjonen fra toppen. Men her må du passe på mindre, bratte heng der snøskred kan utløses og utløpssoner fra ryggen som strekker seg opp mot selve toppen.