Opp: Kjør opp mot Mollandsmarki og parker ved tydelig parkering. Følg veien mot Garden og videre opp mot sommerstien som tar deg gjennom skogen. Over skogen dreier du etterhvert inn på den sørvest vendte ryggen som tar deg opp mot toppen. Det bratteste terrenget er et par punkter mellom 850-1000 moh. Ta gjerne turen bort til 1118 toppen (øst om hovedtoppen), her er det i hvertfall utsikt. 

Ned: Samme vei som opp, men hvis forholdene tillater det, er det fin bakke rett fra toppen og vestover, men pass på så du ikke kjører for langt ned. Du må dreie tilbake mot oppover sporet ellers havner du i svært tett skog.