Dette er en fin skitur som er lite skredutsatt.

Opp: Gå til Vanndalsvatnet, men i stedet for å krysse elva Vanndøla (ofte spor der fra folk som skal til nabofjellet Vangsen) går du nordøstover i god avstand til de brattere østsidene på Myrhønna. Før skaret blir det brattere, om lag 30 grader i et kort parti. Det vanligste er å gå opp på vestsida av skaret. Gå flatt over skaret og opp 28 graders bakke før det flater ut igjen og du går inn i en liten dal på 1350 moh. Følg sørover opp dalen til om lag 1450 moh, før du dreier inn. Velkommen inn. Husk å lukke døra godt etter at du har skrevet i hytteboka. 

Ned: I hovedsak følger du samme rute som opp, men det er vanlig å slippe seg ned fra skaret fra østsida. Her er det jevnere helning og ofte mer snø.