Spefjellet 1103 moh har fin skogskøyring når det er mykje snø. Klassikaren på austsida av Sogndalsdalen er Torstadnakken 1565 moh. Torstadnakken har to variantar, den tradisjonelle med fjellski via Grøssete og ein topptur variant som går via Myllobotn frå Torstad. Kvamshalen er ein fin tur når det snør og ein vil ha god skogskøyring. Første del av Sogndalsdalen rundt går nordover austsida av dalen frå Nuken, til ein dreiar sørvest ved Steindalsnipa og går vidare via Sogndalseggi.

Sogndalsdalen og Fjærland

Området: Sogndalsdalen byr på eit nettverk av dalar og fjellmassiv med ulike terrengtypar: Her finn du store breie snøflankar, luftige ryggar og renner for dei fleste ferdigheitsnivå. Det nordlege området av Sogndalsdalen møter fjella på Fjærlandsida.

Fjella og dalane er forma slik at alle dalføra heng saman for skifolket. Ein kan lenke saman store delar av Sogndalsdalen med fjellovergangar. Det er mogleg å gå lengre skiturar over fleire toppar og ende i ei anna bygd enn der du starta. Overgangane mellom fjellmassiva er innteikna på oversiktbileta. Når det snør tett og det ikkje er vêr til topptur, kosar mange skikøyrarar seg i skogen. I Fjærland og Sogndalsdalen er det alt frå skogskøyring med jamn hellingsvinkel til bratt skogskøyring med snøputer og naturlege hopp. Mange blir overraska av at eit så lite geografisk område som Sogndalsdalen har så mykje flott skiterreng, og at det berre ligg 15–20 minutt frå Sogndal sentrum.

Ver, snø og sesong: Eit kjenneteikn for Sogndalsdalen er mykje snø i dalen og fjella rundt. Sesongen strekker seg frå november til og med mai.

Kart: Turkart Sogndal–Leikanger 1:50000 eller 10055 Sogndal, Norge-serien, dekker heile området som er skildra i kapitellet Sogndal og Fjærland.

Komme dit: Sogndal lufthamn, Haukåsen ligg 20 min frå Sogndal sentrum. Det går ekspressbussar frå Oslo og Bergen med fleire daglege avgangar, samt dagleg hurtigbåt frå Bergen. 

Butikkar: Det er kjøpesenter og andre butikkar i Sogndal. Ein finn også spesialbutikkar for ski og fjellsport. Dei fleste matbutikkjedene har butikk i Sogndal. Det er fleire kafear og restaurantar å velje mellom. 

Årleg vinteraktivitet: Fjellsportfestivalen i februar (fjellsportfestivalen.no)

Overnatting: Sogndal Lodge (sogndallodge.no) og Uteplassen (ute-plassen.no) på Selseng satsar spesielt på skifolk. I Sogndal finst elles ei rad overnattingsalternativ, frå campingplassar til hotell. Sjå Sognefjord.no

Guiding: Norgesguidene (norgesguidene.no) og Bre og Fjell (breogfjell.no)